Nederlands English Deutsch Francais
Nederlands English Deutsch Francais

Toepassing en werking

Geur als commerciële succesfactor

We mogen gerust stellen dat de Amerikaanse markt vooruitloopt in de ontwikkeling van merken en retailexpertise. In menig en vooral commercieel opzicht een voorbeeld voor organisaties in Europa.

In Amerika gaan geur en commercieel succes heel goed samen. Uitvoerig marketing- en retailonderzoek heeft bewezen dat er tot wel 20% meer verkocht wordt door de toepassing van geur.

De kern van het commerciële succes van geur zit hem in:

Geurfeiten

\images\geurfeiten-xs

Werking van essentiële olie

Vital-air levert niet alleen geur. Ook al heeft geur een enorme waarde en commerciële kracht, de echte toegevoegde waarde van essentiële olie zit hem in zijn vitaliserende werking, dat wil zeggen: zijn luchtzuiverende en zelfs helende werking. Hieronder vertellen we u welke toepassingen er zijn en welke uitwerking essentiële olie kan hebben op mensen.
Zie ook: What are essential oils

Geur en atmosfeer
Etherische oliën kunnen door verneveling een aangename sfeer creëren, waarbij mensen zich prettig voelen en zich beter kunnen ontspannen. In Japan worden essentiële oliën ingezet om dit gevoel op het werk te stimuleren. Medewerkers voelen zich prettiger, ze worden minder snel ziek en hebben een hogere productiviteit.

Het wegnemen van onaangename geuren is natuurlijk ook een prettige werking van essentiële oliën. Sterk geurende oliën als lemongrass, lit sea, kruidnagel en kaneel zijn voor dit doel goed te gebruiken.

Zuurstof
Een ander voordeel van de verneveling van essentiële oliën is de verhoging van de zuurstofopname in het lichaam. Er is een stroming in de geneeskunde die een belangrijk verband ziet tussen ziekte en onvoldoende zuurstof. Onvoldoende zuurstof betekent onvoldoende biologische energie, met als gevolg vermoeidheid. Essentiële oliën zouden het zuurstofgehalte in het bloed kunnen verhogen. Ze bevatten moleculen met zuurstofatomen en zouden deze moleculen naar de lichaamscellen kunnen vervoeren.

Het is bekend van dennenolie dat deze de hoeveelheid ozon en negatief geladen ionen in de lucht kan vermeerderen: hoe meer ozon en negatief geladen ionen in de lucht des te minder kans op bacteriegroei. Positief geladen ionen zijn in de lucht vlak voor onweer en bij grote mensenmassa's. Het kan gevoelens van benauwdheid, onrust en angst veroorzaken. In wachtkamers van artsen en tandartsen staan steeds vaker essentiële olievernevelaars, zodat patiënten zoveel mogelijk kunnen ontspannen en vrij kunnen ademen.

Antiseptische eigenschappen.
Vooral in gesloten ruimtes waar de hele dag de airconditioning zoemt en geen raam open kan, is het voorkomen van ziekmakende organismen een noodzaak. Belangrijkste reden: een betere werk- en leefomgeving voor medewerkers en klanten en een lager ziekteverzuim. Gezondheidsklachten als sufheid, hoofdpijn, lusteloosheid en irritatie van de ogen, de neus en de bovenste luchtwegen komen veel voor. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar hoe men dit 'sick building syndroom' kan voorkomen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat essentiële oliën ziekmakende micro-organismen kunnen uitschakelen.

Het zijn de natuurlijke microbendodende stoffen in de essentiële olie die de meeste bacteriën, virussen en schimmels kunnen uitschakelen. Een belangrijke verklaring voor deze eigenschap is het vermogen om het celmembraan van deze bacteriën en andere binnen te dringen en de stofwisseling in de cel te beïnvloeden. Ze kunnen het celmembraan binnendringen, omdat oliën uit zeer kleine moleculen bestaan met een lipofiel (vetminnend) karakter. Zo kunnen bacteriën en zelfs virussen onschadelijk worden gemaakt. Vooral de lichte moleculen kunnen snel vernevelen en zich de lucht verspreiden. Het zijn zogenaamde monoterpeen verbindingen in essentiële oliën die een krachtige microbendodende en luchtzuiverende werking bezitten. Alle oliën uit de dennenfamilie (Pinaceae) en de citrusfamilie (Rutaceae) bevatten hoge percentages monoterpenen in hun oliën, waardoor ze sterk antiseptisch in de lucht werken. Maar ook een olie als olibanum bevat hoge percentages monoterpenen.

In 1955 vonden Keller en Kober al dat essentiële oliën effectief waren in het 'uitschakelen' en controleren van het aantal bacterien in de lucht. Zij vonden 21 essentiële oliën die, als ze verneveld werden in een tamelijk gesloten ruimte, de aanwezigheid van de microben verminderden of zelfs totaal vernietigden. Geteste schadelijke microben die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken: Escherichia coli, Eberthella typhosa, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus megatherium, Corynebacterium diphtheriae en Candida albicans.

Ook Bardeau (1976) is vol lof over het gebruik van Eessentiële oliën om de lucht te zuiveren. Hij onderzocht welke oliën het beste de lucht konden zuiveren. Oliën werden verneveld en werden getest op hun vermogen om bacteriën (zoals Proteus, Staphylococcus aureus en Streptococcus pyogenes) te uit te schakelen. Binnen 3 uur was 90 % van de microben vernietigd. De meest effectieve oliën waren kruidnagel, lavendel, citroen, marjolein, pepermunt, niaouli, den, rozemarijn en tijm.

Onderzoek van de Utrechtse microbioloog dr. K.B. Teeuw heeft laten zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen de hoeveelheid van een bacteriele gifstof (endotoxine) en de last die men heeft van ontstoken ogen, de neus en de bovenste luchtwegen. Het is mogelijk dat ook schimmelsporen in de droge lucht zich kunnen verspreiden en hun ziekmakende werking kunnen doen.

In Australië«, waar het 'sick building syndroom' tot een hoog ziekteverzuim heeft geleid, is een middel ontwikkeld - Bactigas - dat wordt aangesloten op het airconditioningsysteem. Dit middel bevat essentiele oliën, o.a. tea tree (Melaleuca alternifolia) olie. Op gezette tijden wordt dit middel in het systeem gespoten. Opmerkelijk is dat de schimmelsporen in de lucht voor een groot deel verminderden en/of verdwenen. Mensen voelden zich beter en werden minder snel ziek. Naast de schimmelsporen zorgde Bactigas ook voor een schone lucht met minder ziekmakende bacteriën, schimmels en virussen.

In verschillende Engelse ziekenhuizen wordt vooral op de brandwondenafdelingen dennenolie verneveld. De kans op infecties - die bij brandwonden hoog is - wordt door het vernevelen van dennenolie verkleind.

Astma en verkoudheid

Essentiële oliën komen al heel lang voor in hoestmiddelen. Vaak zijn dat de werkzame bestanddelen in het middel. Oyd and Sheppard (1970) concludeerden in hun studie uit 1970 dat geïnhaleerde slijmuitstotende (expectorant) stoffen (zoals vele oliën) veel beter werkten dan ingenomen expectorans middelen.

Charron (1997) gebruikte spijklavendel (2 druppels in een kom met heet water) bij 40 patiënten met bronchiale en sinusverstopping. Alle patiënten hadden baat bij de methode. Sommigen gebruikten jaarlijks antibiotica en dat was in een paar gevallen niet meer nodig.

Machon (2001) deed een studie naar de effecten van een mengsel van eucalyptus, ravensara, grove den en pepermuntolie op sinusinfecties. 8 mensen gebruikten 3 druppels in een stoominhalatie (10 minuten) 3 x daags en in totaal voor 5 dagen. 3 mensen gebruikten alleen stoominhalatie zonder het mengsel. De essentiële oliën groep was zo verbeterd dat 3 van de 5 leden helemaal vrij van de verstopping was en 2 bijna vrij waren van de klachten. Na de vijfde dag was het slijm helemaal schoon. In de controle groep bleef de verstopping hetzelfde en het slijm 'snot' bleef groen (teken van ontsteking).

Astma kan door toepassing van sommige (niet alle) soorten essentiële olie verbeteren. Bepaalde eucalyptussoorten en benzo « zijn door health professionals gebruikt om luchtweginfecties te behandelen (Stevenson 1995).

Meer informatie

Lees meer over de commerciële toepassing van geur:

Brand Strategy Blog
http://www.brandingstrategyinsider.com/2007/03/sensory_brandin.html

Brand Sense door Martin Lindstrom
http://www.brandsense.com/index.php/cmsid__the_book

Lees meer over de kracht van geur:

Oxford Journal - wetenschappelijk onderzoek naar het Proustian effect.
http://chemse.oxfordjournals.org/cgi/content/full/25/1/111

Sense of smell institute
http://www.senseofsmell.org/

Lees meer over verbetering van de luchtkwaliteit door essentiële olie:

Onderzoekster Diotima von Kempski in Journal of the Human-Environmental system
http://www.dvk.net/pdf/DVK_Use_Of_Olfactory_Stimulants_Apr_02.pdf

Bardeau, F. (1976) - use of essential aromatic oils to purify and deodorize the air.
*/Le Chirurgien-Dentiste de France/* pp. 46-53

Boyd, E., Sheppard, P. (1970) - nutmeg and camphene as inhaled expectorants
/Archives of Otolaryngology (Chicago)/ 92: pp. 372-378

Buckle, J. - Clinical Aromatherapy - Churchill Livingstone 2003

Charron, J. (1997) - use of /Lavandula// latifolia/ as an expectorant /Journal of Alternative & Complementary Medicine/ 3(3) pag 211

Filipsson, A. (1996) - short term inhalation exposure to turpentine, toxicokinetics and acute effects in men/Occupational and Environmental Medicine/ 53(2) pp. 100-105

Hellema, H. - Geur en gedrag. Uitgeverij De Brink - 1994

Lockhart, N. (2000) - Inhalation of frankincense and its effects on asthmatics Unpublished dissertation in Buckle, J. (2003)

Machon, L. (2001) - Use of four essential oils in the treatment of sinus infections -unpublished dissertation in Buckle, J. (2003)

Pitcher, L. (2001) - the effects of /Mentha// piperita/ on chronic upper respiratory symptoms in adults - unpublished dissertation in Buckle, J. (2003)

Stevenson, C. (1995) - Aromatherapy In: Rankin-Box, D. (ed) - The Nurses' Handbook of Complementary Therapies - London Churchill Livingstone, pp. 52-58